وضعیت نوبت

با ورود شماره تلفن همراه خود، اطلاعات نوبت‌های دریافتی را مشاهده نمایید.

تأیید نوبت
تغییر نوبت
اطلاعات نوبت
پزشک: دکتر مرتضی نوراللهیان
تاریخ:
زمان:
مشخصات مراجعه‌کننده
تغییر نوبت
خدمات پزشکی30000 تومان
خدمات آنلاین3500 تومان
قابل پرداخت33500 تومان